VanderHelm beschikt voor het uitvoeren van asfalt- en fundatieonderzoek over een tweetal kernboorwagens.

Hiermee wordt voor een uiteenlopende klantenkring (o.a. wegenbouwbedrijven, sloopbedrijven, ingenieursbureaus, overheden en laboratoria) kernboringen verricht voor onder meer onderzoek naar de teerhoudendheid van het asfalt, samenstelling en herbruikbaarheid van de fundering, maar ook opleveringsonderzoeken of onderzoeken naar schades op onder andere snel- en N-wegen.

Teerhoudendheid
Asfalt dat vrijkomt bij reconstructies of onderhoud is mogelijk teerhoudend. Teerhoudend asfalt mag vanaf 1995 in Nederland niet meer toegepast worden. VanderHelm voert asfaltonderzoek naar teerhoudendheid uit conform CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt’. De asfaltkernen worden in een daarvoor geaccrediteerd (extern) laboratorium onderzocht op teerhoudendheid.

Andere vragen die met asfalt- en funderingsonderzoek beantwoord kunnen worden:

  • Hoe dik is het asfalt?
  • Is er een fundering onder het asfalt aanwezig?
  • Zo ja, is het funderingsmateriaal herbruikbaar?
  • Is het funderingsmateriaal asbesthoudend?
  • Wat is de milieutechnische kwaliteit van de onderliggende bodem?