VanderHelm beschikt over de juiste machines en mensen met jarenlange ervaring en kennis om elke locatie geschikt te maken voor bouwwerkzaamheden.

Als de bodembrede dienstverlener, zijn wij, bij uitstek in staat om een projectlocatie bouwrijp te maken. Wij voeren deze werkzaamheden uit op basis van een bestek, of stellen zelf een werkomschrijving op en eventueel ook de bijbehorende uitvoeringstekeningen.

Het bouwrijp maken van een locatie kan o.a. bestaan uit:

 • Slopen en afvoeren van opstallen, verhardingen of resten daarvan;
 • Verwijderen en afvoeren/verkleinen van begroeiing, zoals bomen en struiken;
 • Uitbaggeren en/of dempen van watergangen;
 • Aanbrengen voorbelasting;
 • Toepassen verticale en horizontale drainage;
 • Grondwerk ten behoeve van het op juiste hoogte brengen van het bouwblok, eventueel met behulp van GPS;
 • Aanbrengen riolering;
 • Realiseren van (tijdelijke) bouwwegen;
 • Graven van watergangen;
 • Vervoeren en verwerken van materiaal, zoals grond, zand, puin en lichte ophoogmaterialen (Bims en EPS);
 • Verzorgen c.q. bemiddeling in het vinden van een afzetlocatie van overtollige en/of niet toepasbare grond.