In samenwerking met Naturio organiseert VanderHelm Bedrijven een eendaagse cursus Vleermuizen en ruimtelijke ontwikkeling.

Deze cursus bestaat uit:

  • Bespreking van de ecologie van (inheemse) vleermuizen
  • Opzet van onderzoek naar vleermuizen (conform vleermuisprotocol)
  • Doel en werking Wet natuurbescherming
  • Hoe om te gaan met vleermuizen en RO (ontheffing en mitigerende/compenserende maatregelen)

Aan het einde van de cursusdag weet u hoe vleermuizen in Nederland zich gedragen, hoe en waarom zij beschermd zijn, op welke manier een onderzoek dient te worden opgezet en welke maatregelen ecologisch en juridisch zinvol zijn, indien vleermuizen zijn vastgesteld. Uiteraard krijgt u het besproken materiaal mee naar huis.

Doelgroep
Bevoegd gezag, handhavers, gemeentes, (junioren van) adviesbureau’s, projectontwikkelaars en iedereen die meer wil leren over vleermuizen met betrekking tot ruimtelijke ingrepen.

Cursusdatum en locatie: Utrecht, Oudaen, woensdag 3 maart 2021

Komen deze data u niet uit? Laat het ons weten: bij veel interesse wordt een extra cursusdag ingepland.

Aantal deelnemers: 11 – 16.
Kosten per persoon: € 485,- inclusief lunch

Deze cursus is zeer geschikt om in-company te organiseren.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Mochten er vragen zijn kunt u contact opnemen met Jeike van de Poel.
Telefoonnummer: 010 249 2460
E-mail: j.vandepoel@vdhelm.nl

Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW (21%)