Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, grondwater en/of baggerspecie, dient aan de hand van Wet- en regelgeving, CROW publicatie 132 en hieraan ten grondslag liggende onderdelen uit het Arbobesluit en -beleidsregels, altijd een Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP-er) of Veiligheidskundige op het werk aanwezig te zijn tijdens de uitvoering van werkzaamheden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient men de juiste deskundige in te schakelen op het gebied van:

  • De validatie en het bepalen van de veiligheidsklasse van uw (sanerings)project;
  • Het opstellen of goedkeuren van het Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G-plan);
  • De uitvoeringsfase en begeleiding van uw (sanerings)project.

Overige veiligheidskundige diensten:

  • Het inventariseren van risico’s, beoordelen van werksituaties en procesveiligheid (RI&E);
  • Doorvoeren van maatregelen ter vergroting van de veiligheid;
  • Instrueren van medewerkers (startwerkoverleg / toolboxmeeting);
  • Adviseren met betrekking tot maatregelen ter vergroting van de veiligheid;
  • Inspecties en controles binnen het bedrijfsproces op naleving van het veiligheidsbeleid;
  • Projectbegeleiding / toezicht.

DLP
De DLP-er ziet toe op de naleving van de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygi├źne en verricht lucht- en/of vochtmetingen conform de CROW Publicatie 132.

Verder werkt de DLP-er onder de verantwoording van een Middelbaar Veiligheidskundige of Hoger Veiligheidskundige, afhankelijk van de veiligheidsklasse (T&F-klasse).

MVK/HVK
Voor de Basisklasse en de veiligheidsklassen 1T, 2T en 1F (met uitzondering van CMR-stoffen) bestaat de deskundigheid minimaal uit een Middelbaar Veiligheidskundige (MVK). Voor 3T en 2F bestaat de deskundigheid uit een Hoger Veiligheidskunde (HVK).