Het ruimtegebruik voor onder andere te reconstrueren en nieuw aan te leggen wegen wordt in landelijk en zeker in stedelijk gebied een steeds kritischer factor.

Eén van de oorzaken hiervan is de aanwezigheid van ondergrondse kabels en leidingen. De ligging van ondergrondse infra is op te vragen middels een KLIC-melding, maar dit geeft geen voldoende gedetailleerde informatie.

VanderHelm kan met zijn ervaren landmeters de ligging van ondergrondse infra exact vaststellen.

Aan de hand van de gegevens uit de KLIC-melding wordt de ondergrondse infra uitgezet met GPS en middels grotendeels handmatig graafwerk (de zgn. proefsleuven) opgezocht. De bloot gegraven kabels en leidingen worden benoemd, gefotografeerd en ingemeten met behulp van GPS en/of tachymeter. Zodoende wordt met een nauwkeurigheid van < 2 cm vastgesteld wat de ligging van de aanwezige ondergrondse infra in horizontale (RD) en verticale (NAP) richting is. De ingewonnen data wordt gerapporteerd in een 3D CAD-tekening, waarmee rekening gehouden kan worden met het toekomstig ontwerp en (toekomstige) beschadigingen door onvoldoende informatie beperkt kan worden.