Sinds juli 2008 vallen de activiteiten met betrekking tot verkennend en nader milieukundig bodemonderzoek onder de Kwalibo. Dit betekent dat de kwaliteit, waar de onderzoeken volgens de Wet bodembescherming (Wbb) aan moeten voldoen, gewaarborgd is. In aanvulling daarop volgen wij o.a. de NEN 5740 (onderzoeksnorm voor verkennend milieukundig bodemonderzoek) en de NTA 5755 (onderzoeksnorm voor nader milieukundig bodemonderzoek) en werken wij met moderne apparatuur, breed opgeleide veldwerkers en diverse communicatie middelen.

Milieukundig bodemonderzoek begint met het uitvoeren van een gedegen (historisch) vooronderzoek (o.a. de NEN 5725). Hierbij kunnen wij onder andere gebruik maken van ons eigen archief en hebben we goede contacten met plaatselijke gemeenten en andere overheden, waardoor we daadkrachtig Hinderwet- en milieuvergunningendossiers kunnen bestuderen. De volgende stap van milieukundig bodemonderzoek, en één van de belangrijkste, is de uitvoering van het veldwerk. Wij voeren alle mogelijke veldwerkzaamheden (boringen tot 8,0 meter diep, plaatsen van peilbuizen, nemen van watermonsters, doorboren van verhardingen enz.) in eigen beheer uit, onder de vereiste certificeringen (BRL SIKB 2000). Digitale uitwisseling van gegevens met de laboratoria zorgt ervoor dat de chemische analyses snel uitgewisseld worden, zodat de rapportage van het onderzoek vlot afgehandeld kan worden.

Wij hebben veel ervaring opgedaan in binnenstedelijk gebied en worden door diverse opdrachtgevers als dé specialist gezien voor het buitenstedelijk gebied (glastuinbouw en agrarisch). Maar ook voor alle overige locaties waar een verkennend of nader bodemonderzoek moet worden uitgevoerd kan VanderHelm u uitstekend van dienst zijn.

De doorlooptijd van een milieukundig bodemonderzoek kan naar uw wensen worden aangepast en wij kunnen u van dienst zijn bij onder andere:

  • Bodemonderzoek bij aankoop van onroerend goed;
  • Bodemonderzoek voor vergunning nieuwbouw van woonhuis;
  • Bodemonderzoek voor vergunning nieuwbouw van bedrijfspand;
  • Bodemonderzoek bij klein- en grootschalige herinrichting;
  • Nul- en/of eindsituatie bodemonderzoek van bedrijfsactiviteiten.