Bij de inrichting van een gebied is functioneel gebruik en landschappelijke inpassing van belang, maar ook het vervolgbeheer. Een gebiedsplan of beheerplan kan hierbij een goed hulpmiddel zijn. VanderHelm kan bij dergelijk projecten worden ingeschakeld vanaf het eerste idee om uiteindelijk te eindigen met het beheer en onderhoud, hiermee worden projecten echt van A tot Z uitgevoerd.

Tevens zijn er ingrepen, zoals sloop, bouw, restauratie en aanleg, die invloed op de ‘fysieke leefomgeving’ (milieu, natuur, landschap en cultuurhistorie).

Bij dergelijke projectwerkzaamheden wordt intensief samengewerkt tussen de onderdelen onderzoek&advies en realisatie, om de kennis en kunde op het gebied van ecologie toe te passen en hiermee het optimale resultaat voor de flora en fauna te behalen. Dit principe geldt bijvoorbeeld voor voorzieningen zoals faunatunnels en –passages, ecoducten, amfibieënschermen en vleermuiskasten.