Om de bodem te beheren is in 2008 het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) in werking getreden.

Dat wil zeggen dat een partij grond of bouwstoffen eerst gekeurd moet worden voordat het ergens toegepast mag worden. Dit geldt zowel voor grond of bouwstoffen welke in een depot liggen als voor grond of bouwstoffen welke vrij gaan komen bij toekomstige (graaf)werkzaamheden.

Als u een partij afvalstof, bijvoorbeeld metaalslijpsel of filterkoek wilt storten, bent u conform het ‘Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen’ verplicht de afvalstof te laten inkeuren. Middels handmatige boringen of met behulp van andere monsternemingsapparatuur kan VanderHelm een afvalstof inkeuren en bepalen op welke wijze de afvalstof gestort mag worden.

Door handmatige boringen of met behulp van de kernboorwagen kan VanderHelm partijen grond, baggerspecie, puin etc. zowel in depot als nog in de oorspronkelijke staat inkeuren en bepalen wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik van de materialen.

VanderHelm is voor alle bovengenoemde partijkeuringen gecertificeerd conform het ‘Besluit bodemkwaliteit’ (BRL SIKB 1000) en diverse medewerkers zijn in het bezit van een persoonlijk certificaat:

  • Protocol 1001 (partijkeuring grond);
  • Protocol 1002 (partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen);
  • Protocol 1004 (partijkeuringen korrelvormige afvalstoffen).