Wanneer uw bouwproject zijn voltooiing nadert zal deze woonrijp gemaakt moeten worden, het gaat hier veelal om woonwijken, bedrijventerreinen en winkelcentra.

Doordat VanderHelm meer en meer al in het voortraject betrokken wordt (bijv. bij het eerste bodemonderzoek), worden eindresultaten completer en daarmee ook kwalitatief beter. Hiermee zijn wij dus dé bodembrede dienstverlener om locaties woonrijp te maken.

Het woonrijp maken van uw locatie kan onder andere bestaan uit:

  • Huisaansluitingen;
  • Diverse verhardingen;
  • Beschoeiingen en damwanden;
  • Hekwerken;
  • Groenvoorzieningen;
  • Openbare verlichting:
  • Duikers;
  • Bruggen en dammen;
  • Overige terreininrichting.