Meten is weten. Landmeten met behulp van GPS kan bij diverse projecten met onzekerheden de oplossing bieden.

Met behulp van landmeten kan bijvoorbeeld het volume van een depot grond of bouwstof nauwkeurig worden ingemeten of kan van een ongelijk terrein de gemiddelde hoogte bepaald worden ten behoeve van toekomstige werkzaamheden. Ook kunnen onze landmeters worden ingezet voor het uitzetten van bouwmaatvoering.

VanderHelm beschikt over ervaren landmeters die met behulp van GPS en/of een tachymeter de huidige situatie duidelijk en nauwkeurig in kaart kunnen brengen.

De landmeetkundige werkzaamheden van VanderHelm bestaan onder andere uit:

  •    Het opstellen van DTM’s (digitale terreinmodellen);
  •    Inventarisatie van objecten;
  •    Deformatiemetingen. Deze metingen worden uitgevoerd om verzakkingen of zettingen inzichtelijk te maken;
  •    Naverkenning GBKN;
  •    Het in- en uitpeilen van watergangen middels het opstellen van dwarsraaien of een (onderwater) DTM;
  •    Het uitzetten en inmeten van punten (topografie) middels GPS of de tachymeter met een nauwkeurigheid tot 0,2 cm;
  •    Uitzetten van bouwmaatvoering
  •    Het inmeten en opstellen van dwars- en lengteprofielen;
  •    Het inmeten en benoemen van de kabels en leidingen door middel van het graven van proefsleuven.