Bij aankoop van onroerend goed, een vergunningsaanvraag voor nieuwbouw of herinrichting van een locatie is de kwaliteit van de bodem een belangrijk punt. De kwaliteit wordt bepaald door milieukundig bodemonderzoek. Bij dit onderzoek wordt er gekeken of er stoffen verhoogd in de bodem aanwezig zijn, denk hierbij aan bijvoorbeeld lood.

Het proces

Het milieukundig bodemonderzoek begint met het uitvoeren van vooronderzoek. Bij dit vooronderzoek maken wij o.a. gebruik van ons eigen archief en de nauwe contacten met gemeenten en overheden. Door deze nauwe contacten is het vooronderzoek vaak snel afgerond. De volgende fase in het proces is de uitvoering van het veldwerk. In deze fase worden er werkzaamheden als het verrichten van boringen, plaatsen van peilbuizen, nemen van watermonsters etc. uitgevoerd. Al deze werkzaamheden doen wij volledig in eigen beheer. Een voordeel van alles in eigen beheer uitvoeren is dat de opdrachtgever de rapportage van het onderzoek snel in handen krijgt. Door goede samenwerkingen met laboratoria worden de resultaten van de chemische analyses digitaal met ons uitgewisseld wat de snelheid van de rapportage ten goede komt. De onderzoeksresultaten rapporteren is de laatste fase van het milieukundig bodemonderzoek.

Kwalibo

Sinds 2008 vallen alle activiteiten die betrekking hebben op een verkennend of nader milieukundig bodemonderzoek onder de Kwalibo. Dit staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer. In aanvulling op de kwaliteitseisen die gesteld worden door de Rijksoverheid volgen wij o.a. de NEN 5740 en NTA 5755. De NEN 5740 is de onderzoeksnorm voor verkennend milieukundig bodemonderzoek, de NTA 5755 is de onderzoeksnorm voor nader milieukundig bodemonderzoek.

VanderHelm

Door onze vele ervaringen in het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek in binnen- en buitenstedelijk gebied worden wij door diverse opdrachtgevers gezien als de specialist op binnen- en buitenstedelijk bodemonderzoek. Naast deze locaties kunt u bij VanderHelm ook uitstekend terecht voor een verkennend of nader milieukundig bodemonderzoek op andere locaties. Wij werken met moderne apparatuur en goed opgeleide medewerkers.

Wilt u meer informatie over milieukundig bodemonderzoek? Of wilt u meer weten over VanderHelm? Neem dan contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken op 010 – 249 24 60, via de mail op info@vdhelm.nl of vul het contactformulier in op de website.