Milieukundige begeleiding vindt plaats bij bodemsanering. Bedrijven die SIKB BRL 6000 gecertificeerd zijn, zijn bevoegd om als onafhankelijke onderneming toezicht te houden bij bodemsanering. Bij bodemsanering is milieukundige begeleiding door een onafhankelijke onderneming verplicht.

VanderHelm is SIKB BRL 6000 gecertificeerd en mag bij bodemsanering projecten optreden als begeleider van deze projecten. De onderneming die als milieukundige begeleiding optreedt moet werken volgens het opgestelde en goedgekeurde BUS-melding, plan van aanpak of saneringsplan. VanderHelm heeft de kennis en kunde om dit voor u te verzorgen.

Taken

De milieukundige begeleiding heeft een aantal taken, zoals:

– Verrichten van meldingen naar het bevoegd gezag (start sanering, eventuele afwijkingen).

– Aangeven ontgravingsgrenzen.

– Constateren van eventuele afwijkingen t.o.v. de BUS-melding, Plan van aanpak of het saneringsplan.

– Aftekenen van transportbonnen en begeleidingsbrieven.

– Uitvoeren (tussen)bemonsteringen.

– Vastleggen van saneringswerkzaamheden.

Als de saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd, dan maakt de milieukundig begeleider een evaluatie die bij het bevoegd gezag wordt ingediend om op die manier de sanering af te ronden.

VanderHelm heeft diverse werknemers in huis die gecertificeerd zijn conform protocol 6001, zij zorgen er voor dat de sanering op een juiste wijze plaatsvindt.

Het proces

Tijdens het proces van bodemsanering wordt er onderscheidt gemaakt in het werk van een milieukundig begeleider. Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen processturing en verificatie. Onder processturing valt eigenlijk de uitvoering van de bodemsanering en het onderhoud van contact met het bevoegd gezag. De verificatie zijn de werkzaamheden waarmee het saneringsresultaat wordt vastgesteld. De resultaten van de werkzaamheden in de processturing en de verificatie worden beschreven in een milieukundig evaluatieverslag. Dit evaluatieverslag wordt daarna ingediend bij het bevoegd gezag.

VanderHelm

VanderHelm is de expert op het gebied van alles wat op en in de bodem moet gebeuren. Activiteiten die worden uitgevoerd zijn onderzoek, advies en realisatie met specialismen op het gebied van milieu, civiel & infra en ecologie.

Wilt u meer weten over milieukundige begeleiding? Neem dan contact met ons op.