CO²-Footprint

CO²-Footprint

Op verzoek van een aantal van onze (grootste) stakeholders heeft VanderHelm Bedrijven haar CO²-footprint opgesteld en vanaf heden voor iedereen openbaar beschikbaar gesteld.

In deze CO²-footprint leggen we vast hoeveel CO² we in 2010 hebben ‘uitgestoten’ gespecificeerd naar rubrieken als: goederenvervoer, woon/werkverkeer en zakelijk vervoer en elektriciteitsverbruik.Tevens hebben we ons zelf tot doel gesteld om onze CO²uitstoot dit jaar met 2% te verminderen. Deze CO²-footprint is een onderdeel van de CO²-Prestatieladder, een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten; het gaat met name om energiebesparing, efficiënt gebruik van materialen en het gebruik van duurzame energie. Een duurzame en maatschappelijk verantwoorde doelstelling die VanderHelm Bedrijven van harte ondersteunt.

Klik hier voor de footprint.