Cursus vleermuizen & ruimtelijke ontwikkeling

Cursus vleermuizen & ruimtelijke ontwikkeling

Tijdens een cursusdag leert u over de ecologie van vleermuizen, effecten door werkzaamheden en hoe hiermee om te gaan. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Onderwerpen die aan bod (kunnen) komen:

 • Vleermuisecologie
  Er wordt ingegaan op de ecologie van deze soortgroep. Met een verdieping in de soorten, leefwijze, verblijfplaatsen en populaties.
 • Vleermuisonderzoek
  Van ecologische quickscan tot soortgericht onderzoek. Hierbij gaan we in op de onderzoeksopzet, het vleermuisprotocol, de praktische uitvoering van het onderzoek en het opstellen en toetsen van een soortgericht onderzoek.
 • Wet natuurbescherming
  Op welke manier zijn vleermuizen beschermd en waar let je op bij ruimtelijke ontwikkelingen. We behandelen de uitvoering waarbij rekening gehouden wordt met de aanwezige ecologische quickscans, soortgerichte onderzoeken, staat van instandhouding, werkprotocol en ecologische begeleiding.
 • Ontheffingen
  Het proces van aanvragen van ontwikkelaar tot bevoegd gezag: bedenken en realiseren van compensatie en mitigatie.
 • Mitigatie & compensatie
  Wanneer moeten er mitigerende en/of compenserende maatregelen worden getroffen? En wat houden deze maatregelen in en hoe zien ze er uit?

Wilt u meer weten over een ander onderwerp met betrekking tot vleermuizen of wilt u meer verdieping in een specifiek onderwerp? Wij passen de cursus graag aan naar uw wensen.

Doelgroep
Bevoegd gezag, handhavers, gemeentes, (junioren bij) adviesbureau’s, projectontwikkelaars en iedereen die meer wil leren over vleermuizen met betrekking tot ruimtelijke ingrepen.

Cursusdata
22 maart 2018 van 10:00 uur tot 16:00 uur bij ons op kantoor.

Voor lunch wordt gezorgd. De hand-outs en belangrijke informatie krijgt u op een USB-stick mee naar huis.

De cursus kan incompany, maar ook bij VanderHelm Bedrijven in Berkel en Rodenrijs worden verzorgd.

De kosten bedragen €380,- p.p. De cursus gaat door bij een minimaal aantal aanmeldingen van 5 personen.

Voor aanmelden, vragen, informatie, de mogelijkheden en data kunt u contact opnemen met Mariska Nieuwenhuijsen.

www.vdhelm.nl
Tel. 010-2492460
Email: mn@vdhelm.nl