Grondwerk stoomleidingen te Cuijk

Grondwerk stoomleidingen te Cuijk

Aan de Lange Oijen te Cuijk is VanderHelm grondwerk aan het verrichten ten behoeve van een ondergronds stoomleidingtracé. Voor het tracé is er een werksleuf tot een diepte van 4,5 meter gegraven. Parallel hieraan is in het tracé een Berlinerwand aangebracht ten behoeve van het veilig aanbrengen van de leidingen in de sleuf. Er wordt gebruik gemaakt van diepwelbemaling met een capaciteit van 1.000 m3 per uur om het grondwater te onttrekken aan de bodem van de locatie en op deze manier droog te kunnen werken.

Een uitdaging van deze opdracht is het werken in de beperkte ruimte en de aanwezigheid van de vele kabels en leidingen welke het tracé kruisen. Het project wordt uitgevoerd onder extra strenge veiligheidsmaatregelen, die van toepassing zijn op dit terrein van het betreffende bedrijf waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.