Herinrichting Johann Straussplein te Schiedam

Herinrichting Johann Straussplein te Schiedam

Sinds begin 2016 is VanderHelm Bedrijven betrokken bij het project ‘Herinrichting Johann Straussplein’ in opdracht van de gemeente Schiedam. Deze locatie gaat grondig heringericht worden, waarbij tevens een drietal bodem- en tanksaneringen moeten worden uitgevoerd.

VanderHelm is begin 2016 gestart met het uitvoeren van nader bodemonderzoek om de exacte omvang van de verontreinigingen vast te stellen. Hierna zijn een drietal saneringsplannen opgesteld voor zowel het verwijderen van de ondergrondse tanks als de aangetroffen verontreinigingen. De uitvoering van de sanering is uitgewerkt in een bestek. De uitdaging van deze grootschalige sanering is de ligging van de ondergrondse tanks en de verontreinigingen. Deze bevinden zich deels onder verschillende flatgebouwen.

Recent is door VanderHelm de eerste fase van een deelsanering uitgevoerd, welke is losgekoppeld van het bestek om het deelgebied tijdig schoon te krijgen voor de werkzaamheden van de nutsbedrijven.

Inmiddels is gestart met fase 2 van de deelsanering door de aannemer van de herinrichting van het gebied. Hierbij is VanderHelm verantwoordelijk voor de milieukundige begeleiding.