PFAS in bodem [update 12-12-2019]

PFAS in bodem [update 12-12-2019]

Sinds 2017 is er een toenemende mate van aandacht voor de stofgroep PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wat zijn dit voor stoffen? Wat te doen als stoffen in de grond of het grondwater voorkomen? Dit zijn vragen die spelen bij veel van onze opdrachtgevers. VanderHelm Milieubeheer onderzoekt sinds oktober 2017 grond, grondwater en slib op de aanwezigheid van PFAS en kan u adviseren over te nemen vervolgstappen.

PFAS (PFOA, PFOS) wat is dat?

PFAS is een verzamelnaam voor een groep van circa 6.000 stoffen waaronder ook PFOS en PFOA. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en is in veel producten toegepast zoals in blusschuim, textiel, verf, pannen, papier en cosmetica. Deze stoffen kunnen tijdens of als gevolg van de productie van deze producten in de grond en het grondwater terecht komen. Maar ook tijdens het gebruik van de producten en als afval kunnen de stoffen in de (water)bodem terecht komen. De stoffen zijn heel persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar waardoor deze in de voedselketen terecht kunnen komen. Van enkele PFAS is aangetoond dat deze toxisch zijn, van de meeste PFAS is dit nog niet bekend.

Tijdelijk handelingskader

Op 8 juli 2019 is middels een brief aan de Tweede kamer het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd. Hiermee zijn voorlopige toepassingsnormen geïntroduceerd welke zijn gebaseerd op de risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX. Doel van het handelingskader is dat geen nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met PFAS ontstaan.

Aanpassing tijdelijk handelingskader

Op 29 november 2019 is er een aanpassing op het tijdelijk handelingskader PFAS van 8 juli 2019 gepubliceerd door minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven. Hierin zijn tijdelijke achtergrondwaarden voor alle PFAS met uitzondering van PFOS in grond vastgesteld op 0,8 µg/kg ds en voor PFOS op 0,9 µg/kg ds. Deze achtergrondwaarden heeft een positief effect op grondverzet van landbodem.

Grond die voldoet aan deze aangepaste norm mag vrij worden toegepast op landbodem zonder aanvullend PFAS onderzoek in de ontvangende grond.

Indien de toe te passen grond een waarde groter dan 0,8 PFAS/0,9 PFOS bevat, maar de concentraties in de toe te passen grond zijn lager dan de concentraties in de ontvangende grond, dan kan deze grond ook vrij toegepast worden in landbouw- en natuurgebieden.

Deze aanpassing van het tijdelijk handelingskader kan effect hebben op gerapporteerde onderzoeken die wij voor u hebben uitgevoerd. Met deze aanpassingen kan het voorkomen dat de conclusie van het rapport kan worden bijgesteld. Mocht u daar meer informatie over willen kunt u contact opnemen.

Onderzoek

VanderHelm Milieubeheer onderzoekt sinds 2017 grond op de aanwezigheid van PFAS en heeft inmiddels de juiste kennis en ervaring om een goed advies uit te kunnen brengen. VanderHelm Milieubeheer kan u helpen met:

  • onderzoek naar PFAS in de bodem (grond en grondwater);
  • onderzoek naar PFAS in waterbodem;
  • onderzoeken naar PFAS in grond middels depot- of in-situ keuringen (al dan niet gecombineerd met de overige parameters en asbest);
  • het vinden van passende hergebruiks- of afzetlocaties.

Mocht u vragen hebben omtrent PFAS dan kunt u contact opnemen met de heer Eric van den Bosch.

Dat kan per e-mail via info@vdhelm.nl of telefonisch middels ons algemene nummer 010 – 249 2460.