PFAS in bodem

PFAS in bodem

Sinds 2017 is er een toenemende mate van aandacht voor de stofgroep PFAS (o.a. PFOS en PFOA). Wat zijn dit voor stoffen? Wat te doen als stoffen in de grond of het grondwater voorkomen? Dit zijn vragen die spelen bij veel van onze opdrachtgevers. VanderHelm Milieubeheer onderzoekt sinds oktober 2017 grond, grondwater en slib op de aanwezigheid van PFAS en kan u adviseren over te nemen vervolgstappen.

PFAS (PFOA, PFOS) wat is dat?

PFAS is een verzamelnaam voor een groep van circa 6.000 stoffen waaronder ook PFOS en PFOA. De afkorting PFAS staat voor poly- en perfluoralkylstoffen en is in veel producten toegepast zoals in blusschuim, textiel, verf, pannen, papier en cosmetica. Deze stoffen kunnen tijdens of als gevolg van de productie van deze producten in de grond en het grondwater terecht komen. Maar ook tijdens het gebruik van de producten en als afval kunnen de stoffen in de (water)bodem terecht komen. De stoffen zijn heel persistent, mobiel en nauwelijks biologisch afbreekbaar waardoor deze in de voedselketen terecht kunnen komen. Van enkele PFAS is aangetoond dat deze toxisch zijn, van de meeste PFAS is dit nog niet bekend.

Tijdelijk handelingskader

Op 8 juli 2019 is middels een brief aan de Tweede kamer het Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd. Hiermee zijn voorlopige toepassingsnormen geïntroduceerd welke zijn gebaseerd op de risicogrenzen voor PFOS, PFOA en GenX. Doel van het handelingskader is dat geen nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met PFAS ontstaan.

Onderzoek

VanderHelm Milieubeheer onderzoekt sinds 2017 grond op de aanwezigheid van PFAS en heeft inmiddels de juiste kennis en ervaring om een goed advies uit te kunnen brengen. VanderHelm Milieubeheer kan u helpen met:

  • onderzoek naar PFAS in de bodem (grond en grondwater);
  • onderzoek naar PFAS in waterbodem;
  • onderzoeken naar PFAS in grond middels depot- of in-situ keuringen (al dan niet gecombineerd met de overige parameters en asbest);
  • het vinden van passende hergebruiks- of afzetlocaties.

Mocht u vragen hebben omtrent PFAS dan kunt u contact opnemen met de heer Eric van den Bosch.

Dat kan per e-mail via info@vdhelm.nl of telefonisch middels ons algemene nummer 010 – 249 2460.