Project sportvelden Den Haag

Project sportvelden Den Haag

Op diverse locaties binnen de gemeente Den Haag heeft VanderHelm recentelijk een drietal sportvelden (rugby, voetbal en korfbal) onderzocht ten behoeve van het aanleggen van kunstgras. Het nieuw aan te brengen ‘natuurgras’ ter hoogte van 1 locatie dient tevens te voldoen aan de eisen van NOC-NSF.

Met behulp van partijkeuringen grond kon worden vastgesteld wat de kwaliteit en hergebruikmogelijksheden waren van de vrijkomende grond. De grond is hierbij aanvullend geanalyseerd op de parameters die nodig zijn om te voldoen aan de speciale eisen van NOC-NSF.

Verder worden de omringende terreinen ook opnieuw ingericht. Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben onze landmeters zowel de sportvelden, de aanwezige opstallen en bomen ingemeten met GPS. Tevens zullen ook de aanwezige asfalt- en funderingslagen vrijkomen. Met behulp van onze boorwagens is er dan ook een asfalt- en funderingsonderzoek uitgevoerd om de kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van deze bouwstoffen vast te stellen.

Door de combinatie van de verschillende disciplines heeft VanderHelm zijn opdrachtgever in één opdracht kunnen helpen met alle vraagstukken.