Stikstofberekening

Stikstofberekening

Stikstof is tegenwoordig een veelbesproken onderwerp. Wet en regelgeving zijn aangepast om stikstofneerslag in Natura 2000-gebieden te verminderen.

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is het noodzakelijk om de eventuele stikstofneerslag als gevolg van uw projecten inzichtelijk te maken. VanderHelm Bedrijven kan deze stikstofneerslag voor u berekenen, met behulp van de AERIUS Calculator 2019. Zowel de uitstoot van stikstof op uw projectlocatie, als de stikstofneerslag als gevolg daarvan in Natura 2000-gebieden worden snel berekend. Indien uit de berekening blijkt dat uw project leidt tot (een teveel aan) stikstofneerslag in Natura 2000-gebied, dan kan VanderHelm Bedrijven u adviseren.

Meer informatie over de stikstofproblematiek is te vinden op de site van de rijksoverheid.