VanderHelm Bedrijven beklimt de CO2 prestatieladder

VanderHelm Bedrijven beklimt de CO2 prestatieladder

Met de specialismes milieu en ecologie, is VanderHelm Bedrijven als bedrijf nauw verboden met het thema duurzaamheid.  Bij het uitvoeren van onze  werkzaamheden  maken we vrijwel altijd gebruik van energie en zorgen daarmee voor de uitstoot van CO2. Wij zijn ons bewust van deze impact op het milieu en willen dit verkleinen.

De afgelopen jaren hebben wij diverse maatregelen genomen die ervoor hebben gezorgd dat onze CO2 uitstoot is gereduceerd. Om dit verder vorm te geven is ervoor gekozen om onszelf te meten aan de CO2 prestatieladder (www.skao.nl ).  Dit instrument helpt bedrijven bij het reduceren van CO2 binnen het bedrijf, in projecten en in de keten. In 2018 is VanderHelm Bedrijven begonnen met de CO2 prestatieladder, na beoordeling door de certificerende instantie is gebleken dat er wordt voldaan aan trede 3 van de CO2 prestatieladder. Een mooie eerste stap waarmee VanderHelm Bedrijven, nog meer bewust een bijdrage levert aan een duurzame toekomst.