Hans de Boer bezoekt VanderHelm

Hans de Boer bezoekt VanderHelm

Op dinsdag 14 februari ontvingen Marja en Gijs van der Helm VNO-NCW voorzitter Hans de Boer voor een bezoek aan VanderHelm Bedrijven. De bijeenkomst werd gestart met een locatiebezoek van het riolerings- en herinrichtingsproject in de wijk Koningshof te Pijnacker, dat VanderHelm sinds enkele maanden in uitvoering heeft.

Na het projectbezoek, vond er nog een korte rondgang plaats langs enkele reeds afgeronde projecten om vervolgens de middag af te sluiten op de Helmhoek.

Tijdens dit bezoek werd er uiteraard ook stil gestaan bij de in november 2015 overleden grondlegger van het bedrijf Kees van der Helm, met wie Hans de Boer in het verleden goed contact had.