Voorjaarsdrukte voor ecologie

Voorjaarsdrukte voor ecologie

Het voorjaar is aangebroken en dat betekend veel veldwerkzaamheden op het gebied van Ecologie.

Voor verschillende grote bouwprojecten voeren wij wekelijkse broedvogelinventarisaties uit. Alle in gebruik zijnde vogelnesten zijn beschermd door de Wet natuurbescherming en dienen dus goed geïnventariseerd te worden zodat werkzaamheden binnen het project hierop kunnen worden afgestemd.

Naast de broedvogelinspecties waarbij wij, in belang van het project, zo min mogelijk vogelnesten hopen aan te treffen, zijn wij ook gestart met een jaarlijks weidevogelonderzoek in polder Schieveen, waarbij we juist zoveel mogelijk nesten willen vinden. Het uiteindelijke doel is een gezond weidevogelgebied behouden in de drukke Randstad.

In deze periode worden ook weer de nodige onderzoeken in de nacht uitgevoerd, waarbij onze collega’s onlangs een aantal zeldzame Kerkuilen hebben waargenomen.