Voorafgaand aan een sanering moet er over het algemeen een saneringsplan worden opgesteld, waarin staat beschreven op welke wijze gesaneerd gaat worden (bijvoorbeeld ontgraven of isoleren).

Voordat het plan kan worden opgesteld moet de omvang van de bodemverontreiniging in voldoende mate zijn vastgesteld door middel van een verkennend en/of nader milieukundig bodemonderzoek. Dit is van belang om te bepalen wie het bevoegd gezag is en welk soort saneringsplan opgesteld moet worden.

De verschillende varianten kunnen zijn, een plan van aanpak (bij minder dan 25 m³ verontreinigde grond of minder dan 100 m3 verontreinigd grondwater), een BUS-melding (bij meer dan 25 m³ verontreinigde grond of meer dan 100 m3 verontreinigd grondwater) of een saneringsplan bij de complexere bodemverontreinigingen.

Behalve de saneringsvariant worden ook kadastrale gegevens, het huidig en toekomstig gebruik van het perceel en het soort verontreiniging beschreven. Voordat het saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding wordt ingediend, krijgt de opdrachtgever en/of eigenaar de mogelijkheid om het plan door de lezen.

Nadat een saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding is goedgekeurd door het bevoegd gezag kan gestart worden met de sanering onder milieukundige begeleiding.

VanderHelm beschikt over voldoende ervaring om het juiste plan op te stellen en te bepalen welke saneringsvariant het meest effectief is.