Er vindt in Nederland veel grondverzet plaats. Op de ene plek wordt grond ontgraven en die grond wordt op een andere plek hergebruikt. Nog voordat u begint met grondverzet is het van belang om vooraf te weten wat de kwaliteit is van de grond. De kwaliteit meet je via een partijkeuring grond. Dit kunt u laten doen door VanderHelm.

Via een partijkeuring grond kun je de kwaliteit van de grond aantonen en deze toetsen aan de gestelde eisen en voorwaarden die in het Besluit bodemkwaliteit beschreven staan. De kwaliteit van de grond is bepalend voor de toepassingsvoorwaarden die aan de grond worden gesteld.

Certificering

VanderHelm is een gecertificeerde onderneming om monsternemingen te verrichten van grond. Naast deze monsternemingen kunnen onze medewerkers het project begeleiden en onderzoeksrapporten opstellen.

VanderHelm is gecertificeerd conform de BRL SIKB 1000 en diverse medewerkers zijn in het bezit van een persoonlijk certificaat.

Deze persoonlijke certificaten zijn:

– Protocol 1001; partijkeuring grond

– Protocol 1002; partijkeuring niet-vormgegeven bouwstoffen

– Protocol 1004; partijkeuring korrelvormige afvalstoffen

Doeleinden partijkeuring grond

De partijkeuring van grond kan voor twee doeleinden worden gebruikt:

  1. Aanvraag van een milieuhygiënische verklaring als de grond elders wordt hergebruikt.
  2. Aanvraag van een niet-reinigbaarheidsverklaring. Deze verklaring is nodig als de saneringsgrond gestort moet worden.

VanderHelm

VanderHelm is de expert op het gebied van alles wat op en in de bodem moet gebeuren. Activiteiten die worden uitgevoerd zijn onderzoek, advies en realisatie met specialismen op het gebied van milieu, civiel & infra en ecologie.

Elk project heeft baat bij een gedegen en betrouwbaar onderzoek met bijbehorend advies. Door de expertise op het gebied van onderzoek en advies kunnen wij deze inzetten op het gebied van realisatie van verschillende projecten.

Bij VanderHelm kunt u o.a. ook terecht voor:

Riolering aanleggen

Milieukundig bodemonderzoek

Milieukundige begeleiding

Ecologisch advies

Wilt u meer weten over partijkeuring grond? Neem dan contact met ons op.