De Nederlandse overheid heeft het wettelijk vast laten leggen in het Besluit bodemkwaliteit: een partij grond of grond met puin die wordt verkocht of afgevoerd moet vooraf eerst worden bemonsterd op kwaliteit. De uitslag van dit onderzoek maakt duidelijk waar deze grond voor gebruikt kan en mag worden.

Besluit bodemkwaliteit

VanderHelm is dé bodembrede dienstverlener die precies weet wat er wordt bedoeld met een AP04 onderzoek. De introductie van het Besluit bodemkwaliteit (voorheen: Bouwstoffenbesluit) verbiedt het verplaatsen van partijen grond zonder erkenning van de kwaliteit van de bodem. Een AP04 onderzoek is daarom noodzakelijk: een vervoerder die onderweg is met een partij grond zal bij controle ook altijd een begeleidingsbrief moeten kunnen tonen. VanderHelm is hierin graag uw partner.

Vrijkomende stoffen

Gedurende bouwwerkzaamheden kunnen bouwstoffen vrijkomen, zoals grond of puingranulaten. Deze bouwstoffen kunnen eventueel elders worden gebruikt, maar niet nadat een keuring volgens het Besluit bodemkwaliteit is uitgevoerd. De resultaten van dit AP04 onderzoek bepalen de afvoer- en eventuele hergebruikmogelijkheden van grond en puin. Het Besluit bodemkwaliteit staat namelijk het gebruik van grond of bouwstoffen, waarvan de milieukwaliteit niet bekend is, niet toe. Behalve naar grond en puin, waarvoor VanderHelm de benodigde protocollen 1001 en 1002 in huis heeft, kan ook onderzoek worden verricht naar vormgegeven bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen. Hiervoor zijn protocollen 1003 en 1004 voorgeschreven; VanderHelm beschikt over beide.

Het complete plaatje

VanderHelm is dé dienstverlener voor alles wat er met de bodem moet gebeuren. Problemen oplossen en aanspreekpunt zijn voor alle milieu-, natuur-, en bodemkundige vraagstukken is precies waar VanderHelm voor staat. Kennis op het gebied van advies, onderzoek en realisatie in combinatie met de juiste certificering zorgen voor een helder en bruikbaar advies.

Neem contact op