De eigenaar of gebruiker van grond moet weten waar hij mee te maken heeft. Een perceel kan vol vervelende verrassingen zitten, zoals asbest in puinverharding van sloop en- bouwafval bijvoorbeeld. Wanneer u vermoedt dat er asbest in uw grond zit, wilt u dat natuurlijk (letterlijk) tot op de bodem laten uitzoeken. En daar zijn wij voor.

Grondige en professionele aanpak

Asbestonderzoek in de bodem is een noodzakelijk kwaad. Niemand schakelt graag de hulp van een asbestexpert in, maar de niet mis te verstane gevaren die de stof met zich meebrengt, vereisen een grondige en professionele aanpak. VanderHelm streeft naar een zo betrouwbaar mogelijk onderzoeksresultaat en houdt rekening met de praktische aspecten voor de gebruikers van het land of perceel waar mogelijk asbest in zit.

Een hardnekkige stof

Tegenwoordig weten we dat asbest zeer hoge gezondheidsrisico’s voor de mens met zich meebrengt. Doordat asbest vroeger in diverse vormen in allerlei gebouwen werd toegepast, is de stof soms moeilijk te detecteren en lastiger te verwijderen dan aanvankelijk gedacht. Daarom is asbestonderzoek zo noodzakelijk.

Asbestonderzoek in de praktijk

Er bestaan in principe twee soorten asbestonderzoek: het asbestonderzoek naar asbest in opstallen (in de volksmond een asbestinventarisatie) en asbestbodemonderzoek. De twee onderzoeken worden op basis van een andere werkmethode verricht, maar bij beide onderzoeksmethoden kan echter enkel microscopisch onderzoek in een laboratorium de doorslag geven of er sprake is van asbesthoudend materiaal.

Asbestbodemonderzoek

Bij asbestbodemonderzoek (conform de NEN5707 of NEN5897) moet vaak in een groter gebied naar asbest worden gezocht dan bij een asbestinventarisatie. Hiervoor wordt het te onderzoeken gebied als het ware in stroken verdeeld. Uit die stroken worden monsters genomen die in het laboratorium uitgebreid worden onderzocht. Zodoende kan VanderHelm doelmatig tot een eindconclusie komen. Asbestbodemonderzoek mag alleen uitgevoerd worden door een voor protocol 2018 gecertificeerd bedrijf zoals VanderHelm.

Asbestinventarisatie

Een asbestinventarisatie is vrijwel altijd verplicht bij het slopen van een woning, onder andere om ‘kruisbesmetting’ naar andere gebouwen te voorkomen. Voor het uitvoeren van een asbestinventarisatie schakelt VanderHelm haar betrouwbare partners in die voor deze werkzaamheden volledig zijn gecertificeerd. Op deze manier biedt VanderHelm een totaaloplossing voor uw asbestprobleem.

Neem contact op