De bodembrede dienstverlener VanderHelm kunt u benaderen voor de uitvoering van milieukundige begeleiding bij landbodemsanering. Dit alles vindt plaats onder borging van een BRL6000 certificaat. Deze certificering omvat belangrijke richtlijnen die ervoor zorgen dat de medewerkers de werkzaamheden in de juiste volgorde en op de juiste manier verrichten. Zowel de milieukundige begeleider als de overige medewerkers hebben voldoende kennis om te werken volgens een vooraf opgesteld plan van aanpak.

BRL6000

Het BRL6000 certificaat laat zien dat VanderHelm kwaliteit kan garanderen en staat garant voor een sanering op de juiste manier. Veiligheidsvoorschriften worden nauwgezet gevolgd zodat er kwalitatief goede en veilige sanering wordt uitgevoerd. De milieukundige begeleider is ter plaatse om de uitvoering nauwlettend in de gaten te houden en eventuele afwijkingen meteen vast te stellen.

Evaluatieverslag

VanderHelm is tijdens de uitvoering betrokken, maar zorgt ook voor de correcte afwikkeling van het onderzoek door middel van een evaluatieverslag, opgesteld door de milieukundig begeleider naar de voorschriften van BRL6000. Dit verslag zal hij of zij overhandigen aan het bevoegd gezag en hiermee kan de bodemsanering op een correcte manier afgehandeld en voltooid worden.

Uitvoering door VanderHelm

De uitvoering van de landbodemsanering wordt gedaan door gekwalificeerde medewerkers die beschikken over een Basis of VOL VCA persoonlijk veiligheidscertificaat, bodemsaneringskeuring type B en een diepgaande knowhow over werken in en met vervuilde grond. Combineer de BRL6000 bodemsanering met bouw- en/of woonrijp maken van een bouwlocatie en voorkom vertraging en onaangename verrassingen op financieel gebied.

Jarenlange ervaring

Korte communicatielijnen, met meestal maar één aanspreekpartner voor het gehele project, garanderen een vlotte oplevering van uw project. Bovendien hebben wij sinds onze oprichting reeds vele projecten op civiel en milieutechnisch vlak uitgevoerd; het grootschalige grondonderzoek voor MNO Vervat te Moordrecht is daar één van. En dat is voor u de garantie dat u met VanderHelm ook voor milieukundige begeleiding volgens BRL6000 betrouwbaarheid en vakmanschap in huis haalt.

Neem contact op