VanderHelm is uw partner bij uitstek voor een gedegen asfalt- en funderingsonderzoek. Onze klanten zijn onder meer wegenbouwbedrijven, sloopbedrijven, ingenieursbureaus, overheden en laboratoria en voor hen verrichten wij kernboringen om de teerhoudendheid van het asfalt vast te stellen. Ook opleverings- of schadeonderzoek zijn een onderdeel van ons portfolio.

Asfalt

Asfalt, wat we natuurlijk vooral kennen van onze autowegen, kan ook vrijkomen tijdens reconstructies of onderhoud. Mogelijk is deze asfalt teerhoudend. Een onderzoek is dan noodzakelijk, omdat in Nederland vanaf 1995 teerhoudend asfalt niet meer toegepast mag worden.
VanderHelm voert haar onderzoek uit conform CROW-publicatie 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’ en dat is voor u de zekerheid en garantie dat alles volgens wetgeving verloopt. Laat u uw funderingsonderzoek dus met een gerust aan VanderHelm over.

Funderingsonderzoek

Om problemen met de fundering vast te stellen, voert VanderHelm een funderingsonderzoek uit en wij hebben daartoe twee kernboorwagens ter beschikking. Op deze manier kunnen wij gelijktijdig op twee verschillende plekken boringen verrichten en heeft VanderHelm alles in huis om onderzoek onder wegen en verhardingen (o.a. protocol 1002 meestal gelijktijdig met een asfaltonderzoek) goed en professioneel te laten verlopen.
VanderHelm werkt samen met een geaccrediteerd laboratorium die de verkregen asfaltkernen na de boring door een PAK-marker, DLC-analyse en HPLC-analyse onderzoekt op teerhoudendheid.

Conclusie

Met de verkregen onderzoeksresultaten kan VanderHelm een rapport opstellen. Op basis van dit rapport kan de noodzaak vastgesteld worden van her- danwel nieuw gebruik van reeds bestaande asfalt- en funderingsconstructies.

Kies voor VanderHelm, want op het funderingsonderzoek van VanderHelm kunt ú bouwen.

Neem contact op