Wat is landmeten?

Landmeten is het inwinnen van data waarna die data wordt omgezet naar een tekening. Een visuele benadering van de werkelijkheid, dus. Of andersom: landmeten is het zichtbaar maken van de toekomstige situatie. Om de klant een zo compleet mogelijke tekening te presenteren, heeft de landmeter een goed begrip van infrastructuur. Landmeten is tenslotte een zaak van meten met de goede maat. Dit waarborgt kwaliteit en bij VanderHelm bent u aan het juiste adres voor alle voorkomende landmeetkundige werkzaamheden.

Variatie

Onze landmeters kunnen middels deformatiemetingen onder andere de zettingen bij aangebrachte voorbelasting monitoren. Landmeten betreft ook ondergrondse infrastructuur. Regelmatig graven wij proefsleuven om kabels en leidingen digitaal goed vast te leggen of worden er inspectieputten met bijbehorende BOB maten ingemeten. Voor de uitvoering van het werk maken de landmeters gebruik van Leica apparatuur waarbij zij de beschikking hebben over Total Station, GPS en digitale waterpas die jaarlijks worden gekalibreerd. Bij het landmeten wordt gebruik gemaakt van het landelijk dekkend referentienetwerk voor GPS van LNR Globalcom. Hierdoor kan in heel Nederland worden gemeten met dezelfde kwaliteit. Voor het verwerken van de inmeetgegevens kan gebruik gemaakt worden van AutoCAD en LisCAD en kunnen metingen worden omgezet naar Microstation. Met behulp van deze software kan elk gewenst formaat worden aangeleverd aan onze klant.

Landmeten bij VanderHelm

De landmeters van VanderHelm stemmen van tevoren de meetopdracht af, denken mee met de behoefte van de klant en weten wat de klant uiteindelijk voor informatie wil. VanderHelm wil graag dat de klant goed met onze meetresultaten uit de voeten kan. Daarom meten wij niet te weinig en niet te veel. Kortom: inmeten, uitzetten, nulmetingen, hoeveelheidberekeningen, monitoren, deformatiemetingen, bouwmaatvoering en tekenen zijn vertrouwde elementen voor onze landmeters. U en VanderHelm is een goede combinatie als het gaat om landmeten. Wij doen dit graag voor u.

Neem contact op