VanderHelm is dé bodembrede dienstverlener die u kunt benaderen indien u een milieukundige begeleider (MKB) nodig heeft. VanderHelm heeft kennis van de juiste protocollen en is gecertificeerd voor het begeleiden van landbodemsaneringen volgens BRL SIKB 6000. Onderzoek, begeleiding en advies door een milieukundig begeleider van VanderHelm betekent tijdige informatie, begeleiding met een praktische insteek en kwalitatief hoogstaand werk.

Bodemsanering

Een milieukundig begeleider van VanderHelm weet precies wat er nodig is om een landbodemsanering vlot en soepel te laten verlopen: controlemetingen, overleg met vergunningverleners en indien nodig het doen van extra bemonsteringswerkzaamheden. VanderHelm heeft al deze kennis in huis en het is voor de milieukundig begeleider dan ook eenvoudig om alles voor u te regelen.

Saneringsplan

Met een goed saneringsplan of BUS-melding kan de milieukundig begeleider van VanderHelm snel aan de slag. Heeft u echter nog geen saneringsplan of BUS-melding, dan kan VanderHelm u hierin adviseren en deze voor u opstellen. De begeleider volgt het saneringsplan nauwgezet om ervoor te zorgen dat alle werkzaamheden op de juiste wijze en in de goede volgorde worden uitgevoerd.

Veiligheid en verontreiniging

Sanering van een ernstig verontreinigde grond is gebonden aan wettelijke verplichtingen om de veiligheid te garanderen. Wijzen de grondmonsters uit dat extra veiligheid en instructie voor de medewerkers nodig is, dan kan VanderHelm dit ook voor u verzorgen. De milieukundig begeleider van VanderHelm werkt dan samen met een veiligheidsdeskundige om de juiste veiligheidsmaatregelen vast te stellen en de medewerkers te instrueren.

Evaluatie

Zodra de sanering is uitgevoerd zal de milieukundig begeleider zich bezig houden met de evaluatie (die verplicht dient te worden aangeleverd bij het bevoegd gezag). Als alles op de juiste manier is uitgevoerd en alle benodigde onderzoeksgegevens aanwezig zijn, dan kan de sanering worden afgerond. Voor de opdrachtgever een hele geruststelling dat alles naar behoren en volgens de best mogelijke methode is uitgevoerd.

Neem contact op