Wanneer er werkzaamheden aan uw woning of bedrijfspand moeten worden uitgevoerd, is het wel zo fijn om ervan op aan te kunnen dat het bedrijf dat u inschakelt kennis van zaken heeft. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer en vinden het lastig om een keus te maken uit het ruime aanbod van aannemers. Gelukkig bestaan er tegenwoordig honderden certificeringen, zodat de consument weet dat het onderzoek op deskundige wijze wordt uitgevoerd.

De NEN

U bent op een website of in een brochure ongetwijfeld de afkorting NEN tegengekomen. Voor veel mensen is dat een onbekend begrip, maar juist met zo’n soort aanduiding weet u precies waar u aan toe bent. De NEN (NEderlandse Norm) is namelijk een Nederlandse organisatie die naar normalisatie streeft.

NEN5740

Een belangrijke normering voor bedrijven als VanderHelm, die zich bezighouden met zaken als bodemonderzoek, is NEN5740. Dat is de standaardisering voor verkennend milieukundig bodemonderzoek in ons land. Dit normdocument kunt u niet vrijelijk inzien, enkel tegen kostprijs bestellen bij NEN. In NEN5740 staat omschreven hoe bedrijven te werk moeten gaan bij het onderzoek naar verontreiniging in de bodem. Ook staan er in NEN5740 aanbevelingen en strategieën over hoe dergelijk onderzoek moet worden uitgevoerd en afgewikkeld. Een bedrijf dat conform NEN5740 haar werkzaamheden uitvoert, kan uw verwachtingen dus hoe dan ook waarmaken.

Voorbeeld

Om u een beter begrip te geven van wat een NEN normering precies inhoudt, volgt hier een voorbeeld. De doelstelling van een verkennend bodemonderzoek is, aldus de NEN, drieledig. Allereerst moet er worden uitgezocht of op een bepaalde locatie sprake is van bodemverontreiniging. Daarnaast moet de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem worden vastgesteld. Is er sprake van bodemverontreiniging, dan moet tot slot worden bepaald hoeveel grond er van de locatie moet worden verwijderd.

Neem contact op