VanderHelm: hét bodembrede milieutechnisch bedrijf dat optimale ondersteuning biedt bij projectontwikkeling, gebiedsinrichting en nieuwbouw. Wij verzorgen alles op het gebied van onderzoek, advies en realisatie bij (nieuw)bouwprojecten in de Randstad en omstreken en voor alle vraagstukken op het terrein van natuur, milieu en bodem bieden we onze klanten altijd een totaaloplossing.

Hergebruik overtollige grond

Bij ruimtelijke ontwikkelingen komt vaak overtollige grond vrij die op een andere locatie kan worden hergebruikt. Op basis van het ‘Besluit bodemkwaliteit’ is men echter verplicht om de mogelijkheden van hergebruik te onderzoeken voordat de grond elders mag worden toegepast. Dit wordt een partijkeuring grond genoemd. Bij partijkeuringen grond gaat het dus om onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (het vroegere Bouwstoffenbesluit). Dit geldt zowel voor een partij grond die in een depot ligt als voor een partij grond die vrijkomt bij werkzaamheden. De keuring heeft betrekking op de gehele partij grond die men wil hergebruiken.

Volledig gecertificeerd

Door handmatige boringen of met behulp van de kernboorwagen kan VanderHelm partijen grond, baggerspecie of bouwstoffen keuren en bepalen wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik. VanderHelm is volledig gecertificeerd voor partijkeuringen grond conform het ‘Besluit bodemkwaliteit’ (BRL SIKB 1000). Diverse medewerkers van ons bedrijf zijn in het bezit van een persoonlijk certificaat: Protocol 1001 voor partijkeuringen grond. Tevens zijn er medewerkers persoonlijk geregistreerd voor protocollen 1002 en 1004.

Ervaren specialist

VanderHelm voert partijkeuringen uit in opdracht van onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, ingenieursbureaus, projectontwikkelaars, aannemers, grondbanken en particulieren. Uitgebreide informatie over partijkeuringen grond vindt u op www.vdhelm.nl of telefonisch via 010-249 24 60.

Neem contact op