Stel, u laat een groot pand bouwen op een stuk grond dat u zojuist hebt gekocht. Wat is dan één van uw grootste nachtmerries? Bodemverontreiniging. In Nederland bent u bij wet verplicht de grond van een locatie te laten onderzoeken alvorens u met de bouw van een pand kunt beginnen. VanderHelm is de partij om met behulp van verkennend bodemonderzoek vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging.

Een belangrijk verkennend bodemonderzoek

Een verkennend bodemonderzoek heeft als doel om vast te stellen of de bodem verontreinigd is. De gevaren die een vervuilde bodem met zich meebrengt, mag u nooit onderschatten en wie in een pand woont dat op verontreinigde bodem is gebouwd, kan daar ernstig hinder van ondervinden.

Drie doelstellingen bij een verkennend bodemonderzoek

Allereerst moet de vraag worden beantwoord: is de bodem verontreinigend?
Zodra is vastgesteld dat de bodem inderdaad vervuild is, dient de tweede vraag zich aan: in hoeverre is de bodem verontreinigd?
Het laatste doel van een verkennend bodemonderzoek heeft reeds betrekking op het zogenoemd nader bodemonderzoek en hier wordt uitgezocht hoeveel van de verontreinigde bodem moet worden verwijderd.

In de praktijk

Het onderzoek lijkt op papier wellicht vrij eenvoudig, maar in de praktijk is het een stuk ingewikkelder. Verkennend bodemonderzoek (uitgevoerd volgens de norm NEN 5740) bestaat onder meer uit het verrichten van boringen, het plaatsen van peilbuizen en het nemen van grond(water)monsters, aan de hand waarvan onderzocht wordt of sprake is van bodemverontreinigingen. De precieze opzet hangt af van de perceelsgrootte en eventueel aanwezige verdachte locaties. Na het veldwerk worden in het laboratorium de verschillende monsters chemisch geanalyseerd. Indien alle resultaten bekend zijn, stelt VanderHelm een rapport op waarin overzichtelijk de conclusies en eventuele vervolgstappen worden gerapporteerd. De aanwezigheid van een dergelijk rapport is in vrijwel alle gevallen een vereist document bij de aanvraag van een bouwvergunning.

VanderHelm is een gecertificeerd bedrijf

Laat u VanderHelm een verkennend bodemonderzoek uitvoeren, dan weet u zeker dat er deskundigen aan het roer van het onderzoek staan. VanderHelm heeft alle kwalificaties in huis om u de beste onderzoeksresultaten te leveren en wij houden ons aan de normering volgens NEN 5740. Een benodigde certificering voor bedrijven die zich bezighouden met verkennend bodemonderzoek is de BRL SIKB 2000. Vanzelfsprekend heeft VanderHelm deze certificering in huis.

Neem contact op